Σύνδεσμοι

European Prison Education Association www.epea.org

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων http://www.gsae.edu.gr/el/