ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ “ΓΕΦΥΡΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ”

Ένα ενδιαφέρον, βιωματικό σεμινάριο υλοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Θεραπευτικής Κοινότητας του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ. Εκπαιδευτές, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Σωφρονιστικοί Υπάλληλοι και Διοικητικοί, που εργάζονται σε Καταστήματα Κράτησης της Κεντρικής Ελλάδας, συναντήθηκαν για να διαμορφώσουν κοινό δίαυλο επικοινωνίας, διαλόγου και αλληλεπίδρασης. Στο Read More …