Hälsa

with No Comments
Studiers betydelse för hälsan

En undersökning bland intagna på en kriminalvårdsanstalt av Anne Svedin och Kerstin Ekholm-Erestam

Uppsatsen handlar om två områden, lärande och hälsa. Syftet med arbetet är att beskriva kvinnliga intagnas upplevelser av lärande och hälsa och att undersöka eventuella samband mellan dessa områden.