Hälsa

with No Comments
Studiers betydelse för hälsan

En undersökning bland intagna på en kriminalvårdsanstalt av Anne Svedin och Kerstin Ekholm-Erestam

Uppsatsen handlar om två områden, lärande och hälsa. Syftet med arbetet är att beskriva kvinnliga intagnas upplevelser av lärande och hälsa och att undersöka eventuella samband mellan dessa områden.

Share