MINISTRERIKOMITEAN SUOSITUS N:o R(89)12
VANKILAKOULUTUKSESTA JÄSENVALTIOILLE

(Ministerikomitean varaministereiden kokouksessa 13.10.1989 hyväksymä)


Euroopan neuvostonm perustamisasiakirjan artiklan 15b ehtojen mukaan
ministerikomitea

 • Pitää oikeutta koulutukseen perustavanlaatuisena.
   
 • Pitää koulutusta tärkeänä yksilön ja yhteisön kehityksessä.
   
 • Tajuaa, että suurella osalla vankeja on hyvin vähän onnistunutta koulutuskokemusta ja siksi heillä on monia koultuksellisia tarpeita.
   
 • Pitää vankilakoulutusta vankiloita inhimillistävänä ja vankeusolosuhteita parantavana.
   
 • Pitää vankilakoulutusta tärkeänä tapana helpottaa vangin paluuta yhteiskuntaan.
   
 • Tunnustaa, että tiettyjen oikeuksien tai toimenpiteiden seuraavien suositusten mukaisessa käytännön soveltamisesssa on oikeutettua tehdä erottelu vankeusvankien ja tutkintavankien välillä.
   
 • Ottaean huomioon suositukset eurooppalaisista vankilasäännöistä no R(87) ja suositukset aikuiskoulutuspolitiikasta no R((!)17 suosittelee, että jäsenvaltioiden hallitukset toimeenpanevat politiikkaa, joka ottaa huomioon seuraavaa:
 1. Kaikilla vangeilla tulee olla pääsy koulutukseen, joka muodostuu luokkahuoneista, ammatillisesta koulutuksesta, luovasta kulttuuritoiminnasta, liikuntakasvatuksesta ja urheilusta sekä kirjastopalveluista.
   
 2. Vankien koulutuksen tulisi olla samanlaista kuin samanikäisille ryhmille suunnattu koulutus vankilan ulkopuolella, ja vankien opiskelumahdollisuuksien kirjon tulisi olla niin laaja kuin mahdollista.
   
 3. Vankilakoulutuksen tulee pyrkiä kehittämään ihmisiä kokonaisuutena ottaen huomioon hänen sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen yhteytensä.
   
 4. Kaikkien vankilajärjestelmän johdossa ja hallinnossa mukana olevien tulisi helpottaa ja tukea koulutusta niin paljon kuin mahdollista.
   
 5. Vankilassa tapahtuvalla opetuksella ei tulisi olla alempi status kuin vankilassa tehtävällä työllä eikä vankien tulisi menettää taloudellisesti tai muutenkaan osallistuessaan koulutukseen.
   
 6. Vankeja tulisi kaikin tavoin rohkaista osallistumaan aktiivisesti ja monipuolisesti koulutukseen.
   
 7. Tulisi laatia kehittämisohjelmia takaamaan, että vankilan kouluttajatomaksuvat asiaankuuluvat aikuiskoulutusmetodit.
   
 8. Erityistä huomiota tulisi kohdistaa niihin vankeihin, joilla on erityisiä vaikeuksia ja ennen kaikkea niihin, joilla on vaikeuksia lukemisessa ja kirjoittamisessa.
   
 9. Ammatillisen koulutuksen tavoitteena tulisi olla yksilön laaja kehittyminen, mutta samalla pitää silmällä muutoksia työmarkkinoilla.
   
 10. Vankien tulisi päästä hyvin varustettuun kirjastoon ainakin kerran viikossa.
   
 11. Vankien liikuntakasvatusta ja urheilua tulisi rohkaista.
   
 12. Luovalle ja kulttuuritoiminnalle tulisi antaa erityisasema koska nämä toiminnot antavat vangeille mahdollisuuden kehittää ja ilmaista itseään.
   
 13. Yhteiskunnalliseen koulutukseen tulisi sisältyä tekijöitä, jotka auttavat vankia selviämään jokapäiväisestä vankilaelämästä ja samalla helpottavat paluuta yhteiskuntaan.
   
 14. Aina kun mahdollista, vankien tulisi voida osallistua vankilan ulkopuoliseen koulutukseen.
   
 15. Kun koulutus tapahtuu vankilassa, ulkopuolisen yhteisön tulisi olla siinä mukana niin paljon kuin mahdollista.
   
 16. Vankien jatkokoulutusmahdollisuudet vapautumisen jälkeen tulisi varmistaa.
   
 17. Määrärahojen, välineiden ja opettajavoimien saatavuus vankieasianmukaiseen koulutukseen tulisi varmistaa.

Disclaimer:
The translated text is not official.
For an official, juridical reference use the English or French version.