RECOMANDAREA NR. R (89) 12
A COMITETULUI DE MINIŞTRI AL STATELOR MEMBRE CU PRIVIRE LA EDUCAŢIE

(adoptată de Comitetul de Miniştri la 13 octombrie 1989, în cadrul celei de a 429-a reuniuni a Miniştrilor Adjuncţi)

– Comitetul de Miniştri, în conformitate cu art. 15.b din Statutul Consiliului Europei,
Considerând că dreptul la educaţie este fundamental;

– Luând în considerare importanţa pe care o are educaţia în dezvoltarea individului şi a comunităţii;

– Conştient fiind, în special, de faptul că un procent mare de deţinuţi nu a cunoscut decât puţine experienţe educaţionale eficiente şi că, din acest motiv, are nenumărate nevoi în materie de educaţie;

– Considerând că educaţia în penitenciar ajută la umanizarea penitenciarelor şi la ameliorarea condiţiilor de detenţie;

– Considerând că educaţia în penitenciar este un mijloc important de facilitare a întoarcerii deţinutului în societate;

– Recunoscând că în aplicarea practică a unor drepturi sau măsuri, în acord cu recomandările următoare, pot să fie justificate unele distincţii între deţinuţii condamnaţi şi deţinuţii aflaţi în detenţie preventivă;

– Ţinând cont de Recomandarea nr. R(87) 3 cu privire la regulile europene pentru penitenciare şi de Recomandarea nr. R(81) 17 cu privire la politica de educare a adulţilor,

Recomandă guvernelor statelor membre să implementeze reguli care să se ţină cont de cele ce urmează:

 1. Toţi deţinuţii trebuie să aibă acces la educaţie: aceasta trebuie să includă educaţia de bază, formarea profesională, activităţile de creaţie şi culturale, educaţia fizică şi sportul, educaţia socială şi posibilitatea de a frecventa o bibliotecă;
   
 2. Educaţia în penitenciar ar trebui să fie similară cu cea desfăşurată în exterior, pentru categorii corespunzătoare de vârstă, iar posibilităţile de educare trebuie să fie cât mai multe;
   
 3. 3. Educaţia în penitenciar trebuie să aibă în vedere dezvoltarea în ansamblu a persoanei, ţinându-se cont de mediul său social, economic şi cultural;
   
 4. Toţi cei care sunt implicaţi în administrarea sistemului penitenciar şi în gestionarea aşezămintelor de detenţie ar trebui, în măsura în care este posibil, să sprijine şi să încurajeze educaţia;
   
 5. Educaţia nu ar trebui să fie considerată ca fiind mai puţin importantă decât munca din cadrul regimului penitenciar, iar deţinuţii nu ar trebui să suporte prejudicii financiare dacă participă la activităţile de educaţie;
   
 6. Ar trebui să fie întreprinse toate eforturile pentru a încuraja deţinutul să participe, în mod activ, la toate formele de educaţie;
   
 7. Ar trebui să fie puse în aplicare programe de perfecţionare pentru a se asigura că educatorii din penitenciare adoptă metode de educaţie corespunzătoare adulţilor;
   
 8. O atenţie specială ar trebui să fie acordată deţinuţilor care au dificultăţi de citire şi de scriere;
   
 9. Formarea profesională ar trebui să tindă spre dezvoltarea mai vastă a persoanei, ţinându-se cont de evoluţia pieţei forţelor de muncă;
   
 10. Deţinuţii ar trebui să aibă acces liber la o bibliotecă bine dotată, cel puţin o dată pe săptămână;
   
 11. Ar trebui să fie dezvoltate şi încurajate educaţia fizică şi sportul;
   
 12. Ar trebui să se acorde o atenţie deosebită activităţilor de creaţie şi culturale, deoarece acestea oferă deţinuţilor posibilităţi speciale de desfăşurare şi de exprimare;
   
 13. În educaţia socială ar trebui să fie incluse elemente practice care să permită deţinutului să-şi gestioneze viaţa cotidiană din penitenciar, în scopul facilitării întoarcerii sale în societate;
   
 14. Deţinuţilor ar trebui să li se permită, pe cât este posibil, să participe la procesul de învăţământ care se desfăşoară în exteriorul penitenciarului;
   
 15. Comunitatea exterioară ar trebui să se implice, cât mai mult posibil, în procesul educaţional al deţinuţilor, în cazul în care acesta se desfăşoară în interiorul penitenciarului;
   
 16. Ar trebui să se ia măsuri pentru a permite deţinuţilor să-şi continue educaţia după liberare;
   
 17. Ar trebui să fie puse la dispoziţia penitenciarelor credite, echipament şi personal didactic, pentru a permite deţinuţilor să primească o educaţie corespunzătoare.

Disclaimer:
The translated text is not official.
For an official, juridical reference use the English or French version.