Rada Europy
Rekomendacja Nr R (89) 12
Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich
Dotycząca Edukacji w Więzieniu

(przyjęta przez Komitet Ministrów 13 października 1989 roku w czasie 429-go spotkania Wiceministrów)

Komitet Ministrów, w ramach Artykułu 15.b Statutu Rady Europy-przewiduje

 • Traktowanie prawa do edukacji jako prawa fundamentalnego;
   
 • Branie pod uwagę wagi edukacji w rozwoju osoby indywidualnej i społeczeństwa;
   
 • Branie pod uwagę faktu, że bardzo duży procent więźniów ma ograniczone wykształcenie i teraz mają oni duże potrzeby związane z edukacją;
   
 • Branie pod uwagę faktu, że edukacja w więzieniu pomaga uczłowieczyć więzienia i poprawić warunki uwięzienia;
   
 • Branie pod uwagę faktu, że edukacja w więzieniu jest ważnym sposobem ułatwienia powrotu więźnia do społeczeństwa;
   
 • Uznanie, że w praktycznym zastosowaniu pewnych praw lub środków, w połączeniu z następującymi rekomendacjami, powinno być rozróżnienie pomiędzy więźniami skazanymi i więźniami przebywającymi w areszcie;
   
 • Uznanie Rekomendacji Nr R (87)3 dotyczącej Zasad Więzienia Europejskiego i Rekomendacji Nr R(81) 17 dotyczącej Zasady Edukacji Dorosłych,

– zaleca się rządom Państw Członkowskich wprowadzanie w życie zasad, które uznają następujące:

 1. Wszyscy więźniowie będą mieć dostęp do edukacji, która przewiduje dostęp do przedmiotów szkolnych, przygotowania zawodowego, zajęć kulturalnych i kreatywnych, zajęć wychowania fizycznego i sportu, edukacji społecznej i biblioteki;
   
 2. Edukacja więźniów powinna być podobna do edukacji dla danej grupy wiekowej w świecie zewnętrznym, zakres możliwości edukacji więźniów powinien być tak szeroki jak tylko jest to możliwe;
   
 3. Celem edukacji w więzieniu jest rozwój danej osoby biorąc pod uwagę jego bądź jej społeczny, ekonomiczny i kulturalny kontekst;
   
 4. Wszystkie osoby pracujące w administracji i zarządzaniu systemu więziennego powinny ułatwiać i wspierać edukację jak tylko jest to możliwe;
   
 5. Edukacja powinna mieć taki taki sam status jak praca w systemie więziennym i więźniowie nie powinni ponosić strat finansowych w związku z tym, że biorą udział w programie edukacji;
   
 6. Wszelki wysiłek powinien być skierowany na zachęcenie więźniów do aktywnego brania udziału we wszystkich aspektach edukacji;
   
 7. Powinny być dostarczoneprogramy rozwoju, które zapewnią, że wychowawcy stosują odpowiednie metody edukacji dorosłych;
   
 8. Szczególną uwagę powinno się zwrócić na więźniów ze szczególnymi trudnościami, a zwłaszcza na tych którzy mają problemy z czytaniem czy pisaniem;
   
 9. Celem edukacji zawodowej powinien być rozwój osoby indywidualnej, ze zwróceniem uwagi trendy na rynku pracy;
   
 10. Więźniowie powinni mieć dostęp do dobrze wyposażonej biblioteki co najmniej raz w tygodniu;
   
 11. Powinien być położony nacisk na wychowanie fizyczne i sport;
   
 12. Zajęcia kulturalne i kreatywne powinny spełniać ważną rolę, ponieważ te zajęcia posiadają szczególny potencjał do pozwolenia więźniom na rozwój i wyrażenie siebie;
   
 13. Edukacja społeczna powinna zawierać elementy praktyczne, które pozwolą więźniowi na poradzenie sobie z codziennym życiem w więzieniu, i pomogą w powrocie do społeczeństwa;
   
 14. Gdziekolwiek jest to możliwe, więźniowie powinni mieć pozwolenie na uczestniczenie w edukacji poza więzieniem;
   
 15. Tam, gdzie edukacja odbywa się w obrębie więzienia, społeczeństwo zewnętrzne powinno być zaangażowane tak bardzo, jak jest to tylko możliwe
   
 16. Powinny zostać powzięte środki pozwalające więźniom na edukację po wyjściu na wolność;
   
 17. Fundusze, wyposażenie oraz nauczyciele potrzebni do dostarczenia więźniom odpowiedniej edukacji powinni być dostępni.

Disclaimer:
The translated text is not official.
For an official, juridical reference use the English or French version.